Visie

Goede samenwerking resulteert in een beter project.
Projecten kunnen beter, vanaf initiatief tot ingebruikname. Een procesmatige aanpak is daarvoor een goed uitgangspunt. Maar daar red je het niet mee. Uiteindelijk maken de mensen het project. Een goede match tussen alle betrokkenen helpt, maar houdt niet in dat alles goed zal verlopen. Stuur je op resultaten zoals geld en tijd. Of ga je voor de ontwikkeling van en relaties met de mensen waar je leiding aan geeft. Door de vaak grote en complexe projecten wordt communicatie over verwachtingen en doelstellingen ook complexer. Dit kan resulteren in wrijvingen of conflicten, om de simpele reden dat partijen onvoldoende in staat zijn zonder oordeel en eigenbelang tegenstellingen om te zetten in een gezamenlijk voordeel. De benadering van Keyner Projectadvies B.V. is altruïstisch. Het gaat niet om ego’s maar om uw project. De samenwerking verbetert en uw project wordt beter.

Missie

Onafhankelijk en altruïstisch in het belang van het project
Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, zijn duidelijkheid over eisen en wensen, maar ook de mogelijkheden tot uitvoering daarvan van groot belang. De onafhankelijke en altruïstische benadering waar Keyner Projectadvies B.V. voor staat kan daar een grote bijdrage aan leveren. Het is vaak onduidelijk wat de missie van een project is. Door te werken aan een doelspecificatie krijgen partijen zicht en begrip op de weg daar naartoe. Door boven de partijen te staan en te overzien met welk doel of belang men een project aan wil gaan, leert om elkaar beter te begrijpen en rekening te houden met ieders belang en mogelijkheden.